www.starhopper.de
Aurora in Tromsö 2015
001.jpg
2015-10-09_17-54-35 UT
Canon EOS 6D @ ISO800
21mm, f/ F2.8, t=3.20
002.jpg
2015-10-09_18-15-36 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
21mm, f/ F2.8, t=5.00
003.jpg
2015-10-09_18-31-51 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
mm, f/ , t=8.00
004.jpg
2015-10-09_18-59-49 UT
Canon EOS 600D @ ISO800
21mm, f/ F2.8, t=14.00
005.jpg
2015-10-09_19-00-07 UT
Canon EOS 600D @ ISO800
21mm, f/ F2.8, t=14.00
006.jpg
2015-10-09_19-05-54 UT
Canon EOS 600D @ ISO800
21mm, f/ F2.8, t=14.00
007.jpg
2015-10-09_19-31-13 UT
Canon EOS 600D @ ISO800
21mm, f/ F2.8, t=14.00
008.jpg
2015-10-09_19-41-48 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
mm, f/ , t=1.00
009.jpg
2015-10-09_19-42-39 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
mm, f/ , t=1.00
010.jpg
2015-10-09_19-43-15 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
0mm, f/ F0.0, t=1.60
011.jpg
2015-10-09_19-44-40 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
mm, f/ , t=1.60
012.jpg
2015-10-09_21-09-18 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
24mm, f/ F1.4, t=6.00
013.jpg
2015-10-09_21-40-12 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
24mm, f/ F1.4, t=0.80
015.jpg
2015-10-09_21-47-31 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
24mm, f/ F1.4, t=1.30
016.jpg
2015-10-09_21-47-43 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
24mm, f/ F1.4, t=1.00
017.jpg
2015-10-09_21-47-52 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
24mm, f/ F1.4, t=0.60
018.jpg
2015-10-09_21-58-37 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
24mm, f/ F1.4, t=10.00
019.jpg
2015-10-09_22-00-57 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
24mm, f/ F1.4, t=2.50
020.jpg
2015-10-10_00-02-42 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
mm, f/ , t=6.00
021.jpg
2015-10-10_09-18-28 UT
Canon EOS 6D @ ISO100
24mm, f/ F8.0, t=1/250
022.jpg
2015-10-13_14-27-31 UT
D6503 @ ISO50
4.9mm, f/ , t=1/250
023.jpg
2015-10-13_17-08-53 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
24mm, f/ F1.4, t=1.00
024.jpg
2015-10-13_20-48-21 UT
Canon EOS 600D @ ISO1600
21mm, f/ F2.8, t=20.00
025.jpg
2015-10-13_22-39-14 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
21mm, f/ F2.8, t=6.00
026.jpg
2015-10-13_22-41-21 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
21mm, f/ F2.8, t=10.00
027.jpg
2015-10-13_23-22-26 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
24mm, f/ F1.4, t=2.00
028.jpg
2015-10-13_23-22-51 UT
Canon EOS 6D @ ISO1600
24mm, f/ F1.4, t=2.00
029.jpg
2015-10-15_19-44-48 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
24mm, f/ F1.4, t=1.00
030.jpg
2015-10-15_20-43-55 UT
Canon EOS 6D @ ISO6400
mm, f/ , t=2.50
031.jpg
2015-10-15_20-44-13 UT
Canon EOS 6D @ ISO6400
mm, f/ , t=2.50
032.jpg
2015-10-15_20-44-19 UT
Canon EOS 6D @ ISO6400
mm, f/ , t=4.00
033.jpg
2015-10-15_20-44-31 UT
Canon EOS 6D @ ISO6400
mm, f/ , t=1.60
034.jpg
2015-10-15_21-28-06 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
24mm, f/ F1.6, t=2.50
035.jpg
2015-10-15_21-28-22 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
24mm, f/ F1.6, t=1.60
036.jpg
2015-10-15_21-29-20 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
24mm, f/ F1.4, t=1.60
037.jpg
2015-10-15_21-32-23 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
24mm, f/ F1.4, t=2.50
038.jpg
2015-10-15_22-24-41 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
24mm, f/ F1.4, t=1.00
039.jpg
2015-10-15_22-30-42 UT
Canon EOS 6D @ ISO3200
24mm, f/ F1.4, t=0.50